Sarıhumma Aşısı Hangi Ülkelere Giderken Yaptırılır?

Sarıhumma Aşısı hangi Ülkelere Giderken Yaptırılır? Yurtdışı seyahatınızda gideceğiniz ülkeye göre yaptıracağınız aşılarda değişiklik göstermektedir. Sarıhumma aşısı han ülkeler için zorunludur?

Sarıhumma hastalığı Orta ve Güney Amerika ile Afrika’nın tropikal bölgelerinde görülmektedir. Yüksek oranda öldürücü olan sarıhumma hastalığından korunmak için sivrisinekten korunma önlemlerine uyulmalı ve yüksek oranda koruyucu olan Sarıhumma aşısı yapılmalıdır.

 

Canlı viral aşı olan Sarıhumma aşısı, tek doz olarak yapılır ve ömür boyu koruyucudur. Aşının koruyuculuğunun başlaması için seyahatten en az 10 gün önce aşı yapılmalıdır. Aşının yapılmasının gerektiği durumlar:

 • Riskli ülkelerde yaşayanlar ve buraya seyahat edecekler
 • Ülkeye giriş koşulu olarak sarıhummaya karşı aşılandığını gösteren ‘Uluslararası Aşı ve Profilaksi Sertifikası’ talep eden bir ülkeye giderken
 • Sarıhumma virüsü ile çalışan laboratuvar personeli

 

Dünya Sağlık Örgütü’nün Uluslararası Sağlık Tüzüğü’ünde (UST) zorunlu tuttuğu tek aşı Sarıhumma aşısıdır. Sarıhumma aşılaması iki farklı nedenden dolayı yapılır:

 • Riskli ülkelerde yaşayanlar ve buraya seyahat edecekler
 • Sarıhumma enfeksiyonu riski olan bölgelere gidecek kişileri korumak
 • Hassas ülkelere Sarıhumma virüsünün taşınmasını önlemek

 

Aşı yapıldıktan sonra UST’ye uygun olarak ‘Uluslararası Aşı ve Profilaksi Sertifikası’ doldurulmalıdır. Yetkili Seyahat Sağlığı Merkezlerinde düzenlenen bu sertifika aşı yapıldıktan 10 gün sonra geçerlilik kazanır ve ömür boyu geçerlidir. Bazı ülkeler ülkelerine gelen tüm yolculardan, bazı ülkeler ise son 1 ay içinde riskli bölgede bulunmuş yolculardan bu sertifikayı talep etmektedirler. Eğer sarıhumma aşılaması tıbbi nedenlerden dolayı yapılamıyor ise, bu durum sağlık raporu ile belgelenmelidir.

  

 

Aşının yapılmaması gereken durumlar:

 • Dokuz aydan küçük yenidoğanlarda: 6- 9 aylık bebeklerde sadece seyahate bağlı Sarıhumma’ya yakalanma riski çok yüksekse önerilebilir.
 • Hamile ve emziren kadınlar: Seyahate bağlı Sarıhumma’ya yakalanma riski çok yüksekse önerilebilir
 • Bağışıklık sistemi yetmeziği olanlar: HIV pozitif hastalar, kemoterapi ve radyoterapi alan hastalar gibi.
 • Aşı komponentlerine karşı allerjisi olanlar
 • Yumurta allerjisi olanlar
 • Daha önce Sarıhumma aşısına bağlı ciddi alerjik reaksiyon geçiren kişilere
 • Timus bezi hastalıkları
 • Sağlık durumu iyi olmayanlar (Yüksek ateş gibi): Bu şu andaki hastalığı ile aşıya bağlı yan etkilerin karışmaması için gereklidir)
 • Daha önce aşı olmamış 60 yaşın üstündeki yolcular hastalığa yakalanma riski değerlendirilerek önerilir

 

Aşı Yan etkileri:

 1. 1.Aşılananların %10-30’unda hafif yan etkiler görülebilir:
  • Baş ağrısı
  • Miyalji
  • Hafif ateş
  • Enjeksiyon yerinde ağrı (Enjeksiyon yerinde ağrı aşı sonrası 1-5 gün sürerken diğerleri iki haftaya kadar sürebilir.)
 2. 2.Aşı sonrası anafilaksi 100.000 dozda 1.8 olarak bildirilmiştir.
 3. 3.Sarıhumma aşısı ilişkili visetropik hastalık:
  • İç organları (kalp, akciğer gibi) etkileyen hastalıktır.
  • Aşılamadan sonra 1-8 gün içerisinde başlar ve ciddi organ yetmezlikleri görülür
  • Ölüm oranı % 60’ın üzerindedir.
  • İlk aşılamadan sonra nadirdir.
  • Bilinen risk faktörleri arasında timüs hastalığı öyküsü (örneğin: timoma veya timektomi), ≥60 yaş olma yer almaktadır.
  • ABD’de 70 yaş üzeri kişilerin viserotropik hastalığa yakalanma riski 100.000 dozda 2.4 vaka olarak tahmin edilmektedir.
  Görülen Belirtiler:
  • Yüksek ateş
  • Baş ağrısı
  • Kas ağrısı
  • Hepatit
  • Hipotansiyon
  • Çoklu organ yetmezlikleri
 4. 4.Sarıhumma aşısı ilişkili nörolojik hastalık:
  • Sinir sistemini (beyin, omurilik) etkileyen nadir görülen bir hastalıktır
  • 60 yaş ve üzerinde daha sık görülür.
  • Aşılamadan sonraki 3-28 günlerde ve çoğunlukla ilk aşılama sonrası görülmektedir.
  • 100.000 dozda 0.13-0.8 arasında görülmektedir.
  Görülen Belirtiler:
  • Yüksek ateş
  • Baş ağrısı
  • Şuurda bulanıklık
  • Sinirlerde problemler (Örneğin dile giden sinirde problemle konuşma bozukluğu olması)
  • Guillen Barre Sendromu (Vücudun duyu ve hareketini kontrol eden sinirlerde iltihap)
(Visited 45 times, 1 visits today)